Ongietorri

 

 

Izaskun Larzabal, Ezketa S.L.P. elkarteko zuzendaria, 15 urte baino gehiagoko esperientziadun Arkitektoa da hainbat lanei dagokionez: eraikuntza, hirigintza, eraberritzeak, barne lanak, obra zuzendaritza eta kudeaketa. Gainera Gipuzkoako udaletxe batzuetan udal aholkulari moduan ere egon da eta badago lanean.

Izaskun Larzabal, directora de la sociedad Ezketa S.L.P., avalada por más de 15 años de experiencia, es una Arquitecta con amplia experiencia profesional en lo referente a trabajos de edificación, urbanismo, rehabilitación, interiorismo, dirección de obra , gestión, además de haber ejercido y ejercer como asesora municipal en diversos ayuntamientos de Gipuzkoa.
Smart Energy Cluster//fomentosansebastian.eus | EnerTIC Teknopolisen// EITB.eus | Anoeta Berria//realsociedad.com

____________________________________________________________________________________________________


Karrera amaitu ostean du bere ibilieraren abiapuntua Izaskunek, bere arkitektu lanbidea finkatuz bezero bakoitzarekin hartutako konpromezua betez eta hauen helburuak bereak bezala hartuz.
2001. urtean EZKETA S.L.P elkartea eratzen du, elkarte profesional bat, diziplina anitzeko profesional liberalez osatua. Bere hasierako izenpena mantentzen du urte guzti hauetako esperientziaren bereizgarri eta erreferente moduan, eta Antiguoko auzo Donostiarreko instalazio berrietara aldatzen da, bere lanaren filosofiaren islada.
Zerbitzuen kalitatea eta esperientzia lan honi gehitutako balioak dira, bere metodologia ondorengo hiru premisa hauetan oinarrituz :

- Bezeroen nahien betetzea, berauen beharretara egokituz.
- Kalitate, berrikuntza, iraunkortasun eta ingurugiroarekiko errepestuarekiko konpromezua.
- Hazkunde profesionala, bai indibiduala bai kolektiboa, hobekuntza jarraia pairatuz.

Izaskunen sinadurak guzti hori islatzen du, gainontzekoengandik bereizten den sinadura.

Izaskun inicia su andadura tras finalizar la carrera, cimentando el trabajo como arquitecta en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con cada cliente, asumiendo sus objetivos como propios.
En en el año 2001 constituye como sociedad EZKETA S.L.P, una sociedad profesional formada por un equipo multidisciplinar de profesionales liberales, manteniendo su denominación inicial como insignia y referente de la experiencia de todos estos años, y trasladándose a las nuevas instalaciones del donostiarra barrio del Antiguo, reflejo de la filosofía de su propio trabajo.
La calidad en el servicio y la experiencia son valores añadidos aportados a éste trabajo, cuya metodología se basa en tres premisas inciales:

- La satisfacción de los clientes, adecuándose a las necesidades de los mismos.
- El compromiso de calidad, innovación, sostenibilidad y respeto al medio ambiente.
- El crecimiento profesional tanto individual como colectivo, asumiendo la mejora continua.

Todo ello es lo que refleja la firma de Izaskun, una firma que marca la diferencia.

 

 

Izaskun Larzabal
arkitektura I hirigintza
Tolosako etorbidea 5-3. solairua 1/D
20.018 Donostia | San Sebastián
Tel 943 44 58 54 | Fax 943 44 53 27
tecnicos@izaskunlarzabal.com
www.izaskunlarzabal.com